30 grudnia 2020 17:00

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję SWD PRM (41.56)

W ramach realizacji zadania administrowania i rozwoju Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w środowisku produkcyjnym udostępniliśmy nową wersję:

  • Modułu Administratora (41.56)
  • Moduł Dyspozytora (41.56)

Nowa wersja zawiera następujące zmiany:

  • W Module Administratora zmodyfikowano obsługę aktualizacji danych pochodzących z AD w zakresie długości wpisów jakie mogą być przechowywane w bazie danych oraz ustawiania dat aktywności dla obiektu ZRM
  • W Module Dyspozytora zmodyfikowano komunikację pomiędzy SWD PRM a PZŁ SWD PRM w zakresie wylogowania się użytkownika z aplikacji DGT DCA na Konsoli Dyspozytorskiej w przypadku gdy użytkownik zalogowała się na drugim stanowisku dostępowym bez wylogowania się na pierwszym stanowisku

Udostępnienie nowej wersji (41.56) w środowisku produkcyjnym było poprzedzone przeprowadzeniem przez Zespół Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego testów w środowisku szkoleniowym SWD PRM i zakończeniem ich z wynikiem pozytywnym.

Wróć do aktualności