08 listopada 2021 05:30

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w 3 ostatnich Ośrodkach Regionalnych w woj. podkarpackim, woj. zachodniopomorskim, woj. śląskim – usprawnienia i poprawki z HD

W związku z brakiem błędów w środowisku produkcyjnym w Ośrodku Regionalnym (OR) Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Gorzowie Wielkopolskim i Warszawie udostępnionych w dniu 27 października 2021 roku nowych wersji oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w nocy z 4/5 listopada 2021 roku w ramach trzech ostatnich okien serwisowych udostępnione zostały nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM w OR Rzeszowie, OR Szczecin oraz w OR Katowice.

Dla ww. Ośrodków Regionalnych PZŁ SWD PRM, w trakcie okna serwisowego dyspozytornie medyczne wykorzystujące wskazane OR PZŁ SWD PRM były niedostępne. Ich zadania w zakresie obsługi zgłoszeń oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przejęły inne dyspozytornie medyczne zgodnie z tabelą zastępowalności dyspozytorni medycznych.

Były to 3 ostatnie OR PZŁ SWD PRM w których były realizowane prace.

Udostępnione użytkownikom nowe wersje komponentów PZŁ SWD PRM zawierają następujące poprawki do błędów zgłoszonych w HelpDesku oraz usprawnienia:

 • aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.327.31, w zakresie:
  • naprawy błędu pozostawania sesji do AMQ, które generowały nadmiarowe obciążenie sieciowe,
  • naprawy błędu związanego z wyłączaniem się aplikacji DGT DCA, w przypadku awarii serwera, na którym pracowało SSW1 i SUD1,
  • naprawy błędu związanego z brakiem przydzielania połączenia alarmowego na KD, pomimo zalogowania dyspozytora medycznego do kolejki EACD,
  • modyfikacji sortowania kontaktów w menu kontekstowym kafla WKRM. Po zmianie numer z sieci OST 112 zostanie wyświetlony na górze listy;
 • aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.556-1 w zakresie:
  • naprawy błędu pozwalającego na wywoływanie dyspozytora medycznego podczas otwartej formatki z innym zgłoszeniem,
  • umożliwienie obsługi kolejki EACD z czekającymi zgłoszeniami podczas awarii SWD PRM,
  • poprawy oprogramowania w zakresie możliwości powrócenia do rozmów, w przypadku zawieszenia dwóch rozmów na Hold,
  • optymalizacji przydzielania połączeń do kolejki alarmowej na konsoli dyspozytorskiej,
  • wyeliminowania duplikowania odpowiedzi z tym samym IdReques;
 • aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.125 w zakresie:
  • naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch rozmów,
  • dodania regulowanego timeout-u na odzyskanie połączenia z SSW,
  • poprawki na niewysyłanie żądania obserwacji kolejki, gdy sesja jest nieaktywna,
  • poprawki przy odtwarzaniu sesji CTI po restarcie, dodanie czasu na odtworzenie połączenia
   z SSW,
  • aktualizacji czasu startu sesji przy odtwarzaniu z proto,
  • poprawki błędu przy wypełnianiu statusu backup dla sesji CTI
 • aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.316 w zakresie:
  • naprawy błędu powracania do połączenia z HOLD w przypadku zawieszenia dwóch rozmów,
  • dodania mechanizmu usuwania ‘+48’ z numeru CPA dla połączeń przychodzących;
 • aktualizację serwera SYNCHRON do wersji 1.1.33 w zakresie:
  • usprawnienia działania wątku do obsługi szybkiej resynchronizacji,
  • modyfikacji komunikacji przez ActiveMQ z CC. Rozszerzenie o parametry występujące dla trybu wieloinstancyjnego, zwracanie kolekcji danych dla prewalidacji,
  • poprawki z nawiązywaniem połączenia z kolejką AMQ,
  • poprawienia walidacji adresu serwera ActiveMQ,
  • poprawienia aktualizacji punktu resynchronizacji,
  • objęcia szybką resynchronizacją tych kanałów, na których nie pojawiły się nagrania do czasu, kiedy główny wątek synchronizujący przeszedł do dnia następnego;
 • aktualizację komponentu Unistatus Service do wersji 1.0.0.32-1 w zakresie:
  • poprawienia wyświetlania opisów na kaflach w sekcji dyspozytorów wysyłających i przyjmujących,
  • naprawienia błędu wyświetlania użytkowników w WOK ZABBIX,
  • wyświetlania ostatniego statusu dla danego terminala który przychodzi z eacd;
 • aktualizację komponentu DGT CC do wersji 2.0.21 oraz DGT CC-WEB do wersji 2.0.32 w zakresie:
  • poprawy zapisu zestawu radiowego,
  • zmiany sposobu zapisu w LDAP klienta Keycloak dla dyspozytorni medycznej,
  • poprawy zapisu Crossband,
  • dodania kolumny z numerem wersji konfiguracji w tabeli historii dystrybucji,
  • dodania kolumny “Identyfikator DMR” oraz “Identyfikator Nexedge” na liście terminali,
  • umożliwienia definiowania statycznego CrossBandu,
  • dodania opcji wielokrotnego logowania do grup,
  • usprawnienia definiowania dostawców map,
  • dodania identyfikatora dyspozytorni medycznej do “Roli” oraz rozszerzenia listy wyboru kodu przy “Kolejce”,
  • dodania flagi uprawnień „Zapis poziomu RSSI w historii zdarzeń” w opisie roli,
  • dodania flagi uprawnień „Zapis pozycji GPS w historii zdarzeń” w opisie roli,
  • poprawienia zapytania do zewnętrznych instancji aplikacji o status podczas dystrybucji konfiguracji,
  • poprawienia zapisu domeny radiowej,
  • umożliwienia eksportu konfiguracji DCA do pliku i zapis na dysk,
  • dodania menu WOK umożliwiające przypisanie strony startowej w WOK-ZABBIX,
  • dodania typu kontaktu radiowego,
  • doprecyzowania działania flagi “Autologowanie” w zasobach radiowych,
  • uporządkowania zasobów radiowych w grupach addytywnych,
  • umożliwienia edycji pola „fileAs” dla danej roli,
  • dodania parametru Synchrona dotyczącego pracy w trybie multiinstancji,
  • dodania numeru wersji konfiguracji wewnątrz konfiguracji DCA;
 • aktualizację komponentu Vabox do wersji 0.21.0 w zakresie:
  • integracji z usługą DGT Audit – informacja o odsłuchach nagrań,
  • poprawki dla odtwarzania strumieniowego. Eliminacja trzasków na łączeniu paczek,
  • poprawki w module statystyk,
  • poprawki w obsłudze (zmiany warunków logicznych) wielu kryteriów wyszukiwania,
  • poprawki w obsłudze zleceń z kolejki AMQ (zwiększenie pojemności),
  • poprawki dla eksportu nagrań – obsługa różnych przepływności i strumieniowe transkodowanie do mp3;
 • aktualizację komponentu vabox – web do wersji 0.19.0 w zakresie:
  • obsługi symbolu “*” na liście nagrań wskazującego na abonenta rejestrowanego,
  • dodania nowego raportu – liczba jednoczesnych połączeń – dla roli administrator,
  • zapisu pola kierunek przy eksporcie do csv,
  • uodpornieniu GUI na wpisywanie przypadkowych danych do pola numer,
  • zmiany metod odświeżania tokena,
  • poprawki w obsłudze wylogowania,
  • poprawki wizualne w interfejsie.
Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności