19 lipca 2021 11:20

Udostępniliśmy w środowisku produkcyjnym nową wersję Modułu Administratora (44.67) Modułu Analityka (44.67) Modułu Dyspozytora (44.69), Modułu ZRM (44.67) – poprawki z HD

W dniu dzisiejszym w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego została udostępniona nowa wersja:

 • Modułu Administratora (44.67)
 • Modułu Analityka (44.67)
 • Modułu Dyspozytora (44.69)
 • Modułu ZRM Mobilny (44.67)
 • Modułu ZRM Stacjonarny (44.67)

Nowa wersja zawiera optymalizacje i poprawki do zgłoszeń w HD w zakresie:

 • naprawy czyszczenia identyfikatora pacjenta po “odklikaniu” przycisku “NN” dla utworzonych KMCR sprzed 1 lipca 2021 roku  w Module ZRM
 • utworzenia mechanizmu zamykania aplikacji i uruchomiania jej ponownie po wylogowaniu użytkownika z Modułu Dyspozytora
 • wyrównania przycisków “Przyjmij” i “Odrzuć” w Module Dyspozytora przy rozdzielczości 125%
 • usprawnienia mechanizmu generowania identyfikatora dla pacjenta NN z zagranicy w Module Analityka i Module ZRM
 • usprawnia funkcjonalności przepisywania w zaleceniach kierownika ZRM informacji o pacjencie NN w Modułach Analityka i ZRM
 • dodania w KMCR w zaleceniach w sekcji IV “Postępowanie z pacjentem” imienia oraz nazwiska w polu “Przedstawiciel ustawowy – dane matki
 • modyfikacji wydruku KMCR w Module Analityka i Dyspozytora w postaci uzupełnienia dla pacjenta NN nazwiska i imienia pacjenta, jeśli zostały podane
 • dostosowania w Module Analityka wyglądu formatki KMCR zgodnie z dokumentem opisującym szczegółowy opis RFC 24/2020/KCMRM/SWDPRM Przekazywanie danych dokumentacji do SIM
 • w Module Administratora zmieniony został sposób otwierania list. Listy w trakcie ładowania nie zmrażają całej aplikacji aż do pobrania wszystkich danych, tylko ładują się w tle. Zmodyfikowane Listy to: Terminów, Rejonów operacyjnych, Pojazdów, ZRM’ów, Terminali mobilnych, Stanowisk ZRM, Stanowisk dyspozytorskich, Stanowisk innych, Kont, Podmiotów, Dyspozytorni, Miejsc stacjonowania, Listy GPS’ów, Konsol, Umów APN, Pozwoleń radiowych, Obszarów działania, Umów radiowych, Kart SIM, Radiotelefonów, Zakresów systemów radiowych, Modemów, Zestawów słuchawkowych, Telefonów, Kategorii zgłoszeń, Obszarów dysponowania, Komponentów systemowych
 • przejścia zdarzenia w status “Wywiad” po odtworzeniu formatki zdarzenia ze statusem “Nowe” w Module Dyspozytora
 • optymalizacji funkcjonowania blokowania przycisku “Obsługuj” w module Dyspozytora w wypadku gdy na liście zdarzeń znajduje się zgłoszenie z wiadomością SMS bez przypisanego dyspozytora obsługującego

Ww. zmiany będą widoczne w Module Administratora, Analityka, ZRM Mobilnym i Stacjonarny oraz w Module Dyspozytora.

Nowa wersja oprogramowania przeszła testy z wynikiem pozytywnym zarówno po stronie SWD PRM jak również testy integracyjne z PZŁ SWD PRM.

 

Wróć do aktualności