12 listopada 2021 16:00

Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń przychodzących na numer 999 – zakończyliśmy budowę łączy podstawowych do wszystkich OR PZŁ SWD PRM w kraju

W ramach realizacji II etapu projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999, w tym tygodniu zakończyliśmy budowę łączy podstawowych we wszystkich Ośrodkach Regionalnych Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w kraju.

W przypadku łączy zapasowych tylko w Gorzowie Wielkopolskim trwają jeszcze ostatnie prace. Opóźnienie spowodowane jest problemami jakie napotkaliśmy w trakcie prac ziemnych.

Testy teletransmisji wykonano w 11 ośrodkach (Warszawa, Opole, Gdańsk, Olsztyn, Wrocław, Lublin, Łódź, Poznań, Katowice). Testy kompatybilności łączy oraz testy połączeń głosowych zakończono w 5 ośrodkach (Wrocław, Gdańsk., Olsztyn, Warszawa).

Przeprowadzono wizję lokalną w docelowej lokalizacji OR w Krakowie. Potwierdzono możliwości wykonania testów łączy SS7 oraz testów połączeń głosowych. Testy w Krakowie odbędą się po 22 listopada br.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności