14 stycznia 2022 15:00

Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń przychodzących na numer 999

W ramach realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 od dnia 11 stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy proces produkcyjnego uruchamiania łączy SS7. Do dnia 22 lutego planujemy uruchomienie usług w 13 województwach. Zgodnie z harmonogramem tygodniowo produkcyjnie uruchamiamy usługi dla dwóch województw.

W tym tygodniu produkcyjnie uruchomiliśmy usługi w województwie lubuskim i świętokrzyskim. Równolegle trwa proces pilotażowego uruchamiania kierowania połączeń dla abonentów Netii S. A. Aktualnie trwa pilotaż w czterech województwach (mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i opolskim).

W pierwszej dobie uruchomienia usług dla OR PZŁ SWD PRM w Gorzowie Wielkopolskim zarejestrowaliśmy 195 połączeń skierowanych do OR poprzez łącza SS7, w przypadku  OR PZŁ SWD PRM w Kielcach było to 253 połączenia. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie rejestrujemy połączeń dostarczanych poprzez dotychczasowy transfer przez Podsystem Zintegrowanej Łączności Systemu Teleinformatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Orange Polska wszystkie połączenia na numer alarmowy 999 kieruje do Netii S. A.

Połączenia na numer alarmowy 999 obsługiwane są w danym województwie przez dwie centrale Netii S. A. W celu zabezpieczenia kierowania ruchu dla każdego Ośrodka Regionalnego (OR) PZŁ SWD PRM zdefiniowano dwa OR zastępujące, co pozwoliło na zdefiniowanie czterech dróg obejściowych automatycznego kierowania połączeń w przypadku niedostępności łączy lub awarii OR PZŁ SWD PRM.

W przyszłym tygodniu uruchamiamy pilotaż dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz usługi produkcyjne dla województwa opolskiego i mazowieckiego.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content