05 listopada 2021 16:00

Tygodniowe podsumowanie z realizacji projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń przychodzących na numer 999

W ramach realizacji etapu II projektu budowy łączy SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 w tym tygodniu zakończone zostały prace w Ośrodkach Regionalnych (OR) Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Rzeszowie, Opolu, Warszawie. W Opolu i w Warszawie  zostały wykonane testy teletransmisji. We współpracy z firmą DGT wykonawcą PZŁ SWD PRM rozpoczęły się testy kompatybilności łączy oraz testy połączeń głosowych.  W Lublinie i w Krakowie okablowanie do łączy SS7 zostały wprowadzone do budynków, w których będzie docelowa lokalizacji OR PZŁ SWD PRM.

Łącznie zakończono budowę łączy w 10 OR PZŁ SWD PRM (Warszawa, Opole, Rzeszów, Gdańsk, Olsztyn Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Kraków). Testy teletransmisji wykonano w  6 ośrodkach (Warszawa, Opole, Gdańsk, Olsztyn Wrocław). Testy kompatybilności łączy oraz testy połączeń głosowych zakończono w 4 ośrodkach (Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Warszawa).

Przeprowadzono wizję lokalną w docelowej lokalizacji OR PZŁ SWD PRM w Bydgoszczy. Potwierdzono możliwości wykonania testów łączy.  W przyszłym tygodniu odbędzie się wizja w docelowej lokalizacji OR w Krakowie.

W Gorzowie Wielkopolskim, w trakcie prac ziemnych natrafiono  na żelbetowe fundamenty po dawnych budynkach, co uniemożliwiło wykonanie przewiertu celem instalacji kabla światłowodowego. W związku z tym Wykonawcę przygotował projekt wykonawczy instalacji radiolinii stanowiącej tymczasowe rozwiązanie awaryjne.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności