Inicjatywy użytkowników 2020

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez użytkowników w 2020 roku inicjatywy rozwoju SWD PRM, które przeszły analizę oraz wstępną ocenę dokonaną przez Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasadności wprowadzenia w SWD PRM nowej funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności – zgodnie z zasadami opisanymi
w dokumencie pt.: „Procedura zgłaszania nowych funkcjonalności i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” – wersja 3.0 przez użytkowników inicjatywy rozwoju SWD PRM.

Zostały one następnie przekazane do Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego celem przygotowania wstępnej analizy zasadności modyfikacji, oceny technicznych możliwości wdrożenia proponowanych zmian w SWD PRM i ich wpływu na system.

 

Wykaz inicjatyw użytkowników przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do KCMRM jest dostępny poniżej.

 

 

 

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-12-Raporty-kwartalne-z-czasem-oczekiwania-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-13-Wielkość-czcionki-w-Module-ZRM.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-06-19-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-14-Automatyczne-odwołanie-KZW.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-09-08-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-15-AED-w-UMM-z-decyzją-MZ.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-07-08-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-16-Format-i-czcionka-nr-telefon-1.pdf

Adobe Acrobat Reader 2020-08-24-Formularz-zgłoszenia-rozbudowy-SWD-PRM-nr-17-Optymalizacja-skali-bólu-stanowisko-KCMRM.pdf

Adobe Acrobat Reader TABELA-status-zgłoszonych-inicjatyw-użytkowników-SWD-PRM-1.pdf