02 lipca 2020 07:45

Rozpoczęliśmy migrację danych bazy MySQL w środowisku TEST na nową bazę Oracle w ramach realizacji RFC 3/2020

W ramach prowadzonych prac związanych z realizacją RFC 3/2020 – Przepisanie bazy danych SWD PRM na Oracle rozpoczęliśmy migrację danych bazy MySQL w środowisku TEST na nową bazę Oracle.

Jest to jeden z wielu etapów realizacji ww. RFC, którego głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Produktem zlecenia jest przeniesienie bazy danych SWD PRM z silnika bazodanowego MySQL na Oracle 12c.

Zamawiający w ramach zadanie przygotuje i udostępni działające instancje (produkcyjną, szkoleniową, testową i deweloperską) w ramach Oracle DB 12c zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Wykonawcę. Wszystkie instancje będą działały w ramach klastra DataGuard (poza bazą typu DEV która nie musi być w klastrze).

Wykonawca w ramach wdrożenia przygotuje dokumentację zawierającą zalecenia w zakresie eksploatacji instancji w tym parametry optymalizacyjne, przyrosty tablespace’ów w trakcie utrzymania Systemu, scenariusze postępowania w trakcie braku dostępności poszczególnych elementów rozwiązania.

W ramach zlecenia Wykonawca wykona migrację SWD PRM wraz z bazą danych na nową platformę bazodanową oraz wykona optymalizację jej wykorzystania przez SWD PRM.

 

Wróć do aktualności