08 lipca 2020 09:15

RFC 18/2020/SWD PRM przekazane do wyceny do Wykonawcy – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW – etap 1

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po uzyskaniu akceptacji Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia specyfikacji modyfikacji RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW dla dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM) przekazało je do wyceny do Wykonawcy. Wcześniej dokument uzyskał akceptację Członków Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

Poniżej przedstawiamy, krótki opis zmian jakie zostaną wprowadzone do SWD PRM w związku z realizacją modyfikacji.

RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do KMCR i KZW dla dyspozytorów medycznych i WKRM

Celem projektu jest dostosowanie funkcjonalności SWD PRM do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1, z późn. zm.) w tym w szczególności do art. 5 ust. 1 c ww. rozporządzenia. Zmiana realizowana na wniosek Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w dostępie do dokumentacji medycznej przez dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego (WKRM).
Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC została podzielona na następujące etapy:
Etap 1 – ograniczenie dostępu do KZW i KMCR
Etap 2 – ograniczenie dostępu do listy zdarzeń
Etap 3 – wprowadzenie powodów dostępu do KZW/KMCR oraz listy zdarzeń, zapisywanie próby dostępu do dokumentacji medycznej i listy zdarzeń

Dodatkowo w ramach realizacji RFC w menu „Czynności”zostanie dodany  przycisk „Historia dostępu do listy obszarów ” który będzie zawierał historie przyznania dostępu do filtrowania listy zdarzeń według obszaru dysponowania (lokalizacji zdarzenia) z danej dyspozytorni medycznej. W przypadku WKRM, w historii dostępu do listy obszarów będzie wyświetlał się dostęp do własnych działań w zakresie odblokowywania i zablokowywania filtrowania listy zdarzeń wg. obszaru dysponowania.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników poszczególnych modułów SWD PRM.

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader RFC-18_2020_KCMRM_SWDPRM-Optymalizacja-dostępu-do-KMCR-i-KZW-wersja-2.0-wersja-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności