11 czerwca 2020 11:30

RFC 14/2020/SWD PRM Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – przekazane do akceptacji Ministerstwa Zdrowia

W dniu 10 czerwca 2020 roku przekazaliśmy do  celem akceptacji RFC nr 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM.

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Dokument opisuje również wprowadzenie zmian w SWD PRM, które okazały się konieczne po przeprowadzonej analizie w ramach realizacji Projektu Technicznego Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Należy do nich m. in.:

  • integracja z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR
  • dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu listy zdarzeń w Module Dyspozytora poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu Dyspozytora. Rozszerzenie opcji będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM
  • optymalizacja mechanizmów blokowania, wylogowywania i przechodzenia na przerwę w Module Dyspozytora
  • wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na Konsoli Dyspozytorskiej powoduje wywołanie funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego numeru w Centralnej Książce Telefonicznej
  • dodanie mechanizmu przesyłania danych z SWD PRM do PZŁ SWD PRM poprzez DGT_ext w celu poprawnej identyfikacji użytkownika
  • dodanie mechanizmu przesyłania obszarów dysponowania przypisanego do danego dyspozytora medycznego wysyłającego w celu umożliwienia automatycznego zalogowania do kolejki HLD (kolejka oczekujących połączeń telefonicznych) danego obszaru dysponowania
  • wprowadzenie automatycznego mechanizmu synchronizacji danych adresowych z Centralnej Książki Telefonicznej wraz z rejestracją błędów synchronizacji w bazie danych SWD PRM
  • wprowadzenie automatycznego mechanizmu pobierania danych z Centralnej Książki Telefonicznej do SWD PRM w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
  • modyfikacja obsługi zgłoszeń bezgłosowych poprzez traktowanie ich przez SWD PRM, jako połączenia głosowe
  • modyfikacja dostępu do nagrań z poziomu Modułu Dyspozytora w celu umożliwienia odsłuchu nagrań przypisanych do danego zgłoszenia

Obecnie SWD PRM integruje się w ograniczonym stopniu z PZŁ SI CPR, a w momencie wdrożenia produkcyjnego PZŁ SWD PRM, konieczne jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów, które umożliwią wymianę danych oraz integrację SWD PRM z PZŁ SWD PRM.

Wszystkie powyższe zmiany mają na celu poprawę jakości rozwiązań narzędzi i funkcjonalności jakie będą dostępne dla użytkowników SWD PRM wykorzystujących Konsolę Dyspozytorską tj. dyspozytorów medycznych oraz po produkcyjnym uruchomieniu PZŁ SWD PRM również wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

Wcześniej założenia do Projektu Technicznego integracji SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM oraz sam Projekt Techniczny był przedmiotem uzgodnień przez Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. W oparciu o przygotowany Projekt Techniczny integracji SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM został przygotowany dokument RFC 14/2020/KCMRM/SWD PRM, który był również przedmiotem uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego w trybie obiegowym.

Po akceptacji ww. dokumentu RFC przez Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia zostanie on przekazany do Wykonawcy firmy Gabos Software Sp. z o. o. celem wyceny a następnie do realizacji.

Zakres zmian ujętych w  RFC 14/2020/KCMRM/SWD PRM został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader 2020-06-10-RFC_14_2020_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-wersja-1.0-wersja-przekazana-do-akceptacji-MZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content