07 lipca 2020 16:00

RFC 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – przekazane do realizacji

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego po uzyskaniu wyceny i jej weryfikacji przekazało do Wykonawcy do realizacji RFC 14/2020Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM.

Wcześniej  dokument został omówiony, zatwierdzony przez Członków Rady ds. SWD PRM oraz uzyskał akceptację Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. Jest to kolejny dokument RFC, który był weryfikowany przez Członków Rady ds. SWD PRM przed przekazaniem do akceptacji Ministerstwa Zdrowia i dalszych prac.

Przedmiotem zmiany w ramach ww. dokumentu RFC jest wprowadzenie mechanizmów i webservice’ów umożliwiających wymianę danych oraz integrację SWD PRM z budowanym PZŁ SWD PRM opisaną szczegółowo w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Dokument opisuje również wprowadzenie zmian w SWD PRM, które okazały się konieczne po przeprowadzonej analizie w ramach realizacji Projektu Technicznego Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM. Należy do nich m. in.:

  • integracja z PZŁ SWD PRM zakłada utrzymanie i/lub zmodyfikowanie obecnie istniejących mechanizmów integracji z PZŁ SI CPR
  • dodanie możliwości dzwonienia do ZRM z poziomu listy zdarzeń w Module Dyspozytora poprzez rozszerzenie listy opcji, które są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wierszu zdarzenia na liście zdarzeń wyświetlanej w oknie głównym Modułu Dyspozytora. Rozszerzenie opcji będzie obejmowało dodanie opcji „Zadzwoń do ZRM
  • optymalizacja mechanizmów blokowania, wylogowywania i przechodzenia na przerwę w Module Dyspozytora
  • wprowadzenie identyfikacji osoby dzwoniącej w sytuacji, gdy połączenie na Konsoli Dyspozytorskiej powoduje wywołanie funkcji otwarcia nowej formatki, pod warunkiem istnienia danego numeru w Centralnej Książce Telefonicznej
  • dodanie mechanizmu przesyłania danych z SWD PRM do PZŁ SWD PRM poprzez DGT_ext w celu poprawnej identyfikacji użytkownika
  • dodanie mechanizmu przesyłania obszarów dysponowania przypisanego do danego dyspozytora medycznego wysyłającego w celu umożliwienia automatycznego zalogowania do kolejki HLD (kolejka oczekujących połączeń telefonicznych) danego obszaru dysponowania
  • wprowadzenie automatycznego mechanizmu synchronizacji danych adresowych z Centralnej Książki Telefonicznej wraz z rejestracją błędów synchronizacji w bazie danych SWD PRM
  • wprowadzenie automatycznego mechanizmu pobierania danych z Centralnej Książki Telefonicznej do SWD PRM w celu realizacji zapisów szczegółowo opisanych w Projekcie Technicznym Integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
  • modyfikacja obsługi zgłoszeń bezgłosowych poprzez traktowanie ich przez SWD PRM, jako połączenia głosowe
  • modyfikacja dostępu do nagrań z poziomu Modułu Dyspozytora w celu umożliwienia odsłuchu nagrań przypisanych do danego zgłoszenia

Planowany termin przekazania przez Wykonawcę nowej wersji aplikacji do testów w środowisku testowym dla RFC 14/2020 to 18 sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

Adobe Acrobat Reader RFC_14_2020_KCMRM_SWDPRM-Integracja-z-PZŁ-SWD-PRM-wersja-2.0-przekazana-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności