09 czerwca 2020 16:30

RFC 13/2020/SWD PRM Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych do lotniczych ZRM – przekazane do realizacji

W dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego po uzyskaniu wyceny i zakończeniu negocjacji przekazało do Wykonawcy do realizacji RFC 13/2020 – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM).

Wcześniej  dokument został omówiony, zatwierdzony przez Członków Rady ds. SWD PRM oraz uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia. Jest to kolejny dokument RFC który był weryfikowany przez Członków Rady ds. SWD PRM przed przekazaniem do akceptacji Ministerstwa Zdrowia i dalszych prac.

RFC 13/2020 – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do LZRM  obejmuje
m. in.:

  • rozbudowanie możliwości przesyłania danych do LZRM
  • możliwość wyświetlania LZRM na liście zespołów wszystkich LZRM zgodnie z wybranym obszarem dysponowania
  • rozbudowanie mechanizmu odnotowywania faktu prawidłowego lub błędnego przesłania danych do LZRM w bazie danych
  • zmianę minimalnych wymagań potrzebnych do przesłania danych do LZRM
  • zmianę zakresu przesyłanych danych – dodanie imienia, nazwiska pacjenta, nazwy dyspozytorni medycznej oraz dodatkowych informacji o lokalizacji zdarzenia
  • zmiana logiki zapisywania czasów w mechanizmie przesyłu danych do LZRM oraz wprowadzenie dodatkowego czasu rejestrowanego w bazie danych – „Czas próby przekazania danych do LZRM
  • wprowadzenie walidacji uniemożliwiającej zadysponowanie zespołu LZRM, jako „Inny

Planowany termin przekazania przez Wykonawcę nowej wersji aplikacji do testów w środowisku testowym dla RFC 13/2020 to 6 sierpnia 2020 r.

 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumentach znajdujących się poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2020-06-09-RFC_13_2020-Optymalizacja-mechanizmu-przekazywania-danych-do-LZRM-wersja-0.8-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content