07 kwietnia 2021 08:00

RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI CBD – przekazane do realizacji

Zespół Centrum Technicznego we współpracy Zespołu Rozwoju Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) przygotował projekt specyfikacji modyfikacji RFC 12/2021/KCMRM/SWDPRM – Dodanie redundantnego punktu styku do interfejsu W2 i PLI CBD.

Po uzyskaniu akceptacji Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oraz Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia ww. projekt specyfikacji modyfikacji został przekazany do Wykonawcy do realizacji.

Produktem zlecenia jest dodanie możliwości zdefiniowania w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRN) dwóch, redundantnych punktów styku wykorzystywanych w komunikacji z Systemem Informatycznym Centrów Powiadamiania Ratunkowego  (SICPR) oraz  z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą  Danych (PLICBD).

W ramach realizacji RFC:

  • zostanie zrealizowana modyfikacja nazwy parametru  PLICBD_ADDRESS na PLICBD_ADDRESS_POK – parametr obowiązkowy
  • dodany zostanie parametr  PLICBD_ADDRESS_ZOK – parametr obowiązkowy
  • zostanie zrealizowana modyfikacja nazwy parametru  SIWCPR_ADDRESS na SIWCPR_ADDRESS _POK – parametr obowiązkowy
  • dodany zostanie parametr  SIWCPR_ADDRESS _ZOK – parametr obowiązkowy
  • nastąpi modyfikacja oprogramowania serwerów aplikacyjnych uwzględniająca ww. zmiany

Wdrożenie niezależnych loadbalanców F5 w POK i ZOK umożliwiło prowadzenia komunikacji z systemami zewnętrznymi przez loadbalancery co umożliwia szyfrowanie połączenia na ich poziomie. Po zrealizowaniu ww. RFC serwery aplikacyjne będą komunikowały się z loadbalanceram a loadbalancer bezpośrednio z systemem zewnętrznym.  Ze względu na istnienie dwóch ośrodków krajowych, konieczne jest umożliwienie zdefiniowania w SWD PRM dwóch, redundantnych punków styku którymi są loadbalancery F5 w POK i ZOK

Adobe Acrobat Reader RFC_12_2021_KCMRM_SWDPRM-Dodanie-redundantnego-punktu-styku-do-interfejsu-W2-i-PLI-CBD-wersja-2.0-przekazana-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności