30 kwietnia 2021 16:00

RFC 1/2021/SWD PRM – Statusy ZRM – automatyczna ich zmiana, optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych – udostępnione w środowisku testowym SWD PRM

W dniu dzisiejszym w środowisku testowym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego została udostępniona nowa wersja Modułu Administratora (45.0), Modułu Dyspozytora (45.0), Modułu ZRM (45.0) oraz nowa wersja oprogramowania serwerowego (45.0).

Nowe wersje zawierają zmiany wynikające z realizacji RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM –  Statusy ZRM optymalizacja chronologii statusów i czasów do nich przypisanych.

Celem projektu jest optymalizacja chronologii statusów ZRM i czasów do nich przypisanych poprzez wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM oraz modyfikacja okna szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

Produktem zlecenia jest wprowadzenie funkcjonalności automatycznej zmiany statusów ZRM, optymalizacji chronologii statusów i czasów do nich przypisanych oraz modyfikacja okna szczegółów ZRM poprzez dodanie informacji o godzinach funkcjonowania danego ZRM.

W ramach realizacji tego RFC m. in.:

  • statusy obsługi zdarzenia w przypadku gdy ZRM nie obsługuje żadnej aktywnej KZW będą wyszarzone i niemożliwe do wybrania przez kierownika ZRM
  • po nadaniu zgłoszenia dla ZRM statusy powinny stać się aktywne i możliwe do wybrania wg. określonej chronologii
  • statusy z grupy „Inne” będą możliwe do wybrania w każdym momencie pracy użytkownika w Module Mobilnym ZRM
  • w momencie nadania zgłoszenia dla ZRM, do wybrania z grupy statusów „Obsługa zdarzenia” będzie dostępny wyłącznie status „Wyjazd do zdarzenia”, innych nie będzie można wybrać. Pozostaje możliwość wybrania statusów z grupy „Statusy inne
  • do listy statusów zostanie dodany nowy status „Przekazanie pacjenta”. Status ten będzie ustawiany przez kierownika ZRM w momencie faktycznego przekazania pacjenta innemu ZRM, LZRM, SZT lub w podmiocie leczniczym. Zmiana statusu skutkuje automatycznym zarejestrowaniem w Karcie Zlecenia Wyjazdu (KZW) czasu przekazania pacjenta w IP/SOR/innym oraz w Karcie Medycznych Czynności Ratunkowych (KMCR) Przekazanie pacjenta w IP/SOR/innym
  • w sekcji listy statusów zostanie dodany przycisk „Odblokuj zmianę statusu”, którego wciśnięcie będzie umożliwiało powrót do poprzedniego statusu. Wciśnięcie tego przycisku powodowało będzie pojawienie się okna modalnego z pytaniem: „Czy na pewno chcesz powrócić do poprzedniego statusu?”.  Dodatkowo powstanie wymagalne pole do wprowadzenia hasła użytkownika oraz dwa przyciski „Potwierdź” ”Anuluj”. Wypełnienie pól z uzasadnieniem i hasłem użytkownika jest wymogiem do możliwości użycia przycisku „Potwierdź”. Użycie przycisku „Potwierdź” będzie powodowało przywrócenie poprzedniego statusu oraz usunięcie w dokumentacji medycznej czasów automatycznie wprowadzonych przez wycofywany status. Użycie przycisku „Anuluj” spowoduje zamknięcie komunikatu bez wykonywania żadnej czynności
  • zostanie wprowadzona chronologia statusów ZRM
  • nastąpi dodanie w Module Dyspozytora w oknie Szczegóły ZRM nowych informacji dotyczących funkcjonowania ZRM

Widok aplikacji ZRM – Mobilna z nowym statusem “Przekazanie pacjenta”

Dokument specyfikacji modyfikacji RFC 01/2021/KCMRM/SWDPRM wcześniej uzyskał akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia oraz Członków Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Nowa wersja oprogramowania zostanie poddana testom w środowisku testowym. W pierwszej kolejności testy będą realizowane przez Zespół Rozwoju SWD PRM Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM). Następnie w przypadku braku uwag testy będą realizowali Członkowie Rady ds. SWD PRM przy KCMRM.

W przypadku pozytywnych wyników testów nowe funkcjonalności zostaną udostępnione w środowisku szkoleniowym. 

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_01_2021_KCMRM_SWDPRM-Statusy-ZRM-wersja-2.3-wersja-przekazana-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Wróć do aktualności