Posiedzenia

 

Planowane:

 

IX Posiedzenie Rady ds. SWD PRM 29 stycznia 2021 r. 

X Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 lutego 2021 r.

XI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 23 marca 2021 r.

XII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 27 kwietnia 2021 r.

XIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 25 maja 2021 r.

XIV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 29 czerwca 2021 r.

XV Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 września 2021 r.

XVI Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 12 października 2021 r.

XVII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 16 listopada 2021 r.

XVIII Posiedzenie Rady ds. SWD PRM – 14 grudnia 2021 r.