14 września 2021 17:59

Przekazaliśmy kolejne projekty wykonawcze do budowy łączy SS7 do uzgodnień z Urzędami Wojewódzkimi

Na dzień dzisiejszy przekazaliśmy do 7 Urzędów Wojewódzkich projekty wykonawcze dotyczące budowy kabli światłowodowych oraz/lub linii radiowych (łącza SS7) na potrzeby Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) do obsługi połączeń przychodzących na numer alarmowy 999 z sieci PSTN.

Zakres rzeczowy opracowań obejmuje:

 • opis sposobu instalacji kabla do łącza podstawowego;
 • opis sposobu instalacji kabla do łącza zapasowego;
 • przebieg trasy kablowej;
 • sposób montażu;
 • sposób realizacji pomiarów;
 • zapisy dotyczące uzgodnień;
 • zapisy dotyczące nadzoru;
 • rodzaj materiałów jakie będą użyte przy realizacji łączy;
 • sposób oznaczania kabli;
 • rysunki obrazujące przebieg okablowania.

Przekazane projekty wykonawcze podlegają uzgodnieniu z Urzędami Wojewódzkimi. Termin na akceptację dokumentów lub zgłoszenie ewentualnych uwag wynosi 5 dni roboczych liczonych od dnia wpływu pisma wraz z projektem do Urzędu Wojewódzkiego.

Projekty wykonawcze zostały przekazane do następujących UW:

 • Mazowieckiego UW,
 • Zachodniopomorskiego UW,
 • Wielkopolskiego UW,
 • Świętokrzyskiego UW,
 • Opolskiego UW,
 • Warmińsko- Mazurskiego UW, oraz
 • Dolnośląskiego UW.
Wróć do aktualności