23 czerwca 2022 08:00

Przekazaliśmy do wyceny RFC 13/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 13/2022/SWDPRMKonfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR, przekazaliśmy ww. RFC do Wykonawcy celem wyceny.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA oraz konfiguracja KD na stanowiskach dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR, koordynatora/z-cy koordynatora CO LPR (3 KD w CO LPR), baz HEMS/EMS (21 KD HEMS, 1 KD EMS) oraz OSL
(1 KD), udostępnieniu im funkcjonalności PZŁ SWD PRM. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach.

Obecnie w LPR funkcjonują trzy konsole dyspozytorskie zintegrowane z PZŁ SWD PRM:

 • na stanowisku dyspozytora medycznego CO LPR;
 • na stanowisku dyspozytora lotniczego CO LPR;
 • w bazie HEMS Warszawa (Ratownik 12).

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest:

 • instalacja aplikacji DGT DCA na 26 KD, w tym:
  • 3 KD w CO LPR na stanowiskach: dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR oraz koordynatora/z-cy koordynatora CO LPR,
  • 21 KD w bazach HEMS,
  • 1 KD w bazie EMS,
  • 1 KD w OSL
 • konfiguracja KD dla 26 stanowisk,
 • konfiguracja bezprzewodowych, nagłownych zestawów słuchawkowych dla 3 KD w CO LPR,
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach zapewniająca użytkownikom funkcjonalności dostępnych w PZŁ SWD PRM,
 • przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji DGT DCA KD na ww. stanowiskach,
 • weryfikacja poprawności działania usług na nowo zintegrowanych stanowiskach w PZŁ SWD PRM,
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby prawidłowej prezentacji nowych KD w aplikacji DGT DCA oraz WOK PZŁ SWD PRM,
 • aktualizacja niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

Ww. RFC po uzyskaniu i akceptacji wyceny zostanie w kolejnym kroku przekazane do Wykonawcy do realizacji.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_13_2022_SWDPRM_Konfiguracja-KD-i-PZŁ-SWD-na-potrzeby-kolejnych-użytkowników-w-LPR-wersja-1.0-przekazane-do-Wykonawcy-z-FWZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content