10 czerwca 2021 08:10

Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariusze testowe do rozbudowywanego Modułu Dyspozytora w ramach projektu rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

10W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego projekt scenariuszy testowych do rozbudowywanego w tym roku Modułu Dyspozytora. Zadanie jest realizowane w ramach projektu SWD PRM 2.0

Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku testowym SWD PRM nowej rozbudowanej wersji Modułu Dyspozytora. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowy Modułu.

Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie danej funkcjonalności przez użytkowników końcowych. 

Projekt scenariuszy testowych przekazanych do uzgodnień został dołączony na końcu strony.

W ramach rozbudowy Modułu Dyspozytora zrealizowane zostaną m. in. następujące funkcjonalności i zmiany:

 • optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez możliwość otwierania sekcji Modułu Dyspozytora w oddzielnych oknach na stanowisku dostępowym oraz zapisywania ustawień dla konkretnego stanowisku lub użytkownika
 • rozszerzenie funkcji monitorowania pracy dyspozytorów medycznych poprzez udostępnienie statystyk w Module Dyspozytora obsady danej zmiany na dyżurze w dyspozytorni medycznej
 • optymalizacja filtrowania listy zdarzeń
 • optymalizacja wprowadzania danych pacjentów w formatce zdarzenia
 • optymalizacja podpowiadania zdarzeń podobnych
 • optymalizacja funkcji oddzwaniania z poziomu formatki zdarzenia
 • usprawnienie procesu odsłuchu nagrania podczas obsługi zdarzenia przez dyspozytora medycznego poprzez rozdzielenie części nagrania zgłaszającego z operatorem numerów alarmowych oraz nagrania zgłaszającego z dyspozytorem medycznym
 • wprowadzenie mechanizmu automatycznego kończenia dyżuru użytkownikowi, po określonym czasie od wylogowania z Modułu Dyspozytora
 • zmiany w dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego (ZRM/LZRM)
 • wykorzystywanie słowników w Module (m. in. dróg i kilometrażu, adresów, powodów wezwań itp.)
 • obsługa zdarzeń mnogich i masowych bezpośrednio w Module Dyspozytora
 • obsługa ponagleń
 • powiązanie kodu pilności bezpośrednio do wyjazdu na sygnale
 • optymalizacja pracy dyspozytorów medycznych poprzez wprowadzenie nowych notyfikacji i powiadomień
 • wskazanie docelowego miejsca transportu pacjenta

Pełen zakres zmian realizowanych przez Wykonawcę w Module Dyspozytora został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

Adobe Acrobat Reader Scenariusz-Testów-Akceptacyjnych-Modyfikacja-Modułu-Dyspozytora-wersja-1.0-wersja-do-uzgodnień.pdf

Adobe Acrobat Reader Projekt-Techniczny-Modułu-Dyspozytora-wersja-3.0.pdf

Wróć do aktualności