12 lipca 2022 09:00

Przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt Scenariuszy Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy do uzgodnień z Członkami Rady ds. SWD PRM projekt Scenariuszy Testów Akceptacyjnych rozbudowywanego Modułu Dyspozytora do tzw. wersji SWD 2.0.

Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku testowym SWD PRM ww. RFC. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane w Projekcie Technicznym rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu Dyspozytora.

Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie poszczególnych funkcjonalności przez użytkowników końcowych.

Scenariusze Testowe Modułu Dyspozytora SWD 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Członków Rady ds. SWD PRM, zostaną w dalszym kroku dodane do zbiorczego dokumentu stanowiącego Plan Testów Akceptacyjnych SWD PRM.

Termin na zgładzenie uwag do projektu ww. RFC dla Członków Rady ds. SWD PRM upływa w dniu 21 lipca 2022 r.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content