29 czerwca 2022 10:00

Przekazaliśmy do realizacji RFC 13/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 13/2022/SWDPRMKonfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR oraz zakończeniem analizy przekazanej przez Wykonawcę wyceny realizacji RFC przekazaliśmy go do realizacji.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA oraz konfiguracja KD na stanowiskach dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR, koordynatora/z-cy koordynatora CO LPR (3 KD w CO LPR), baz HEMS/EMS (21 KD HEMS, 1 KD EMS) oraz OSL
(1 KD), udostępnieniu im funkcjonalności PZŁ SWD PRM. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach.

Obecnie w LPR funkcjonują trzy konsole dyspozytorskie zintegrowane z PZŁ SWD PRM:

 • na stanowisku dyspozytora medycznego CO LPR;
 • na stanowisku dyspozytora lotniczego CO LPR;
 • w bazie HEMS Warszawa (Ratownik 12).

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest:

 • instalacja aplikacji DGT DCA na 26 KD, w tym:
  • 3 KD w CO LPR na stanowiskach: dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR oraz koordynatora/z-cy koordynatora CO LPR,
  • 21 KD w bazach HEMS,
  • 1 KD w bazie EMS,
  • 1 KD w OSL
 • konfiguracja KD dla 26 stanowisk,
 • konfiguracja bezprzewodowych, nagłownych zestawów słuchawkowych dla 3 KD w CO LPR,
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach zapewniająca użytkownikom funkcjonalności dostępnych w PZŁ SWD PRM,
 • przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji DGT DCA KD na ww. stanowiskach,
 • weryfikacja poprawności działania usług na nowo zintegrowanych stanowiskach w PZŁ SWD PRM,
 • konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby prawidłowej prezentacji nowych KD w aplikacji DGT DCA oraz WOK PZŁ SWD PRM,
 • aktualizacja niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

Ww. RFC po uzyskaniu i akceptacji wyceny zostanie w kolejnym kroku przekazane do Wykonawcy do realizacji.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_13_2022_SWDPRM_Konfiguracja-KD-i-PZŁ-SWD-na-potrzeby-kolejnych-użytkowników-w-LPR-wersja-1.0-przekazane-do-Wykonawcy-z-FZ.pdf

Wróć do aktualności
Skip to content