18 lipca 2022 10:00

Przekazaliśmy do realizacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW oraz zakończeniem weryfikacji przekazanej przez Wykonawcę wyceny zleciliśmy Wykonawcy realizację ww. RFC.

Projekt specyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM został utworzony w związku z zakończeniem realizacji zadania dystrybucji sprzętu do obsługi SWD PRM do wszystkich Urzędów Wojewódzkich przez Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz rozpoczęciem prac związanych z produkcyjnym uruchomieniem konsol dyspozytorskich (KD) typ B (szerszych niż obecnie wykorzystywane przez dyspozytorów medycznych) w dyspozytorniach medycznych.

W związku z akceptacją DB MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 24/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich typu „B” na stanowiskach GDM, ZGDM oraz DMW przekazaliśmy w dniu dzisiejszym FWZ wraz załączonym specyfikacją modyfikacji do Wykonawcy celem analizy i wyceny jej realizacji.

Celem projektu jest uruchomienie, zakupionych w ramach ww. postępowania, konsol dyspozytorskich typu B na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego i dyspozytora medycznego wysyłającego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju oraz konfiguracja bezprzewodowych zestawów nagłownych na wszystkich konsolach dyspozytorskich w dyspozytorniach medycznych w kraju.

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA na nowych konsolach dyspozytorskich typu B, konfiguracja KD na stanowiskach głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego. Konfiguracja konsol dyspozytorskich w związku z uruchomieniem nowych zestawów nagłownych na wszystkich stanowiskach dyspozytorów medycznych w kraju. Dodatkowo realizacja prac konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby poprawnego obrazowania pracy konsol dyspozytorskich w aplikacji DGT DCA oraz w narzędziu WOK.

Projekt dokumentu ze względu na swój techniczny charakter nie podlegał uzgodnieniom z Członkami Rady ds. SWD PRM przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_24_2022_SWDPRM_Konfiguracja-KD-typu-B-na-stanowiskach-GDM-ZGDM-oraz-DMW-wersja-1.0-przekazane-z-FZ-do-Wykonawcy.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content