16 listopada 2021 15:00

Przekazaliśmy do akceptacji MZ specyfikację modyfikacji RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B

W związku z uzyskaniem akceptacji Członków Rady ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego dla dokumentu RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM – Przystosowanie profili aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do Konsol Dyspozytorskich typu B, przekazaliśmy specyfikację modyfikacji do akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia.

RFC3/2021/KCMRM/PZŁ SWD PRM zostało opracowane w związku z planowanym zakupem nowych konsol dyspozytorskich dla użytkowników Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM na stanowiskach: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego, spełniających warunki zawarte w dokumencie pt.: „Rekomendacja minimalnych wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”.

Zgodnie z ww. dokumentem konsole dyspozytorskie typu B będą miały większą przekątną matrycy, większą rozdzielczość oraz różne proporcje krawędzi ekranu w stosunku do obecnie użytkowanych konsol dyspozytorskich przez użytkowników PZŁ SWD PRM.

Produktem zlecenia są nowe profile aplikacji DGT DCA dla ról: głównego dyspozytora medycznego, zastępcy głównego dyspozytora medycznego oraz dyspozytora medycznego wysyłającego przystosowane do parametrów technicznych konsol dyspozytorskich typu B, zgodnie z ww. specyfikacją.

Przykładowy widok okna głównego aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu planowane są:

  • zmiany w aplikacji DGT DCA dotyczące widoku podmenu “Panelu Kafli“:

 

Przykładowy widok podmenu “Panelu Kafli” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • zmiany w projekcie aplikacji DGT DCA dotyczące rozmieszczenia poszczególnych paneli w stosunku do profili GDM, ZGDM oraz DMW przygotowanych na KD typu A

 

Rozmieszczenie poszczególnych paneli w widoku głównym DGT DCA w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

  • dodanie w „Panelu Radia” dodatkowej zakładki z grupami radiowymi „Grupy ZRM”, w której będą kafle grup radiowych skonfigurowanych dla danego ZRM

 

Zakładka „Grupy ZRM” w „Panelu Radia” w oknie głównym aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej typu B.

 

W przypadku akceptacji ww. RFC przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, dokument zostanie przekazany do Wykonawcy celem wyceny prac.

Pełen zakres zmian ujętych w ww. RFC został opisany w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem planowanych zmian.

 

Adobe Acrobat Reader RFC_03_2021-Przystosowanie-profili-DGT-DCA-dla-GDM-ZGDM-oraz-DMW-do-KD-typu-B-wer.-1.1-wersja-przekazana-do-akceptacji-MZ.pdf

Wróć do aktualności