01 września 2022 15:00

Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD PRM w ramach tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

W dniu dzisiejszym w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wdrożyliśmy Moduł NFZ SWD 2.0.  Tzw. rozbudowa SWD PRM do wersji 2.0 to zadanie, które jest realizowane na podstawie umowy pn.:  “Rozbudowa, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Produkcyjne uruchomienie Modułu NFZ SWD 2.0 poprzedzone było pracami dostosowującymi obecnie funkcjonujące Modułu do współpracy z Modułem NFZ. Kluczowym było również wdrożenie produkcyjne Modułu Administratora SWD 2.0.

Moduł NFZ w ramach zaprojektowanych funkcjonalności umożliwia m. in.:

 • wstępną kontrolę danych oraz walidacji poprawności danych
 • import danych niezbędnych do poprawnego rozliczenia świadczeń do bazy Modułu NFZ
 • przeglądanie sprawozdanych świadczeń
 • wysyłanie zbiorczych komunikatów z OW NFZ
 • odbiór zbiorczych komunikatów z OW NFZ
 • podgląd i zapisywanie komunikatów z OW NFZ
 • obsługę umów z OW NFZ
 • generowanie rachunków/faktur

Poniżej przedstawiamy widoki nowego Modułu NFZ.

Widok okna logowania Modułu NFZ

 

Widok głównego okna Modułu NFZ

 

Widok zakładki “Rozliczenia świadczeń” w Module NFZ

 

W związku z wdrożeniem produkcyjnym Modułu NFZ, konieczne było dostosowanie niektórych Modułów SWD PRM celem prawidłowego działania całości systemu. W ramach wdrożenia produkcyjnego udostępniono zmodyfikowane wersje:

 • Modułu Administratora
 • Modułu Analityka
 • Modułu ZRM

Poniżej prezentujemy zmiany jakie zostały wprowadzone w powyższych Modułach.

 

Widok zmodyfikowanego okna “Rozpoznanie” w Module ZRM

 

Widok zmodyfikowanej formatki “Podmiot” w Module Administratora

 

Widok nowych kolumn w Module Analityka

 

Dzisiejsze wdrożenie produkcyjne Modułu NFZ jest kolejnym etapem tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 Wcześniejsze wdrożenie produkcyjne rozbudowanego Modułu Administratora  otworzyło drogę do wdrożenia kolejnych modułów: Modułu NFZ i Moduł Koordynatora jak również kolejnych rozbudowanych modułów: Modułu Analityka, Modułu Dyspozytora, Modułu ZRM.

Poniżej prezentujemy makietę stanu realizacji poszczególnych elementów systemu.

Prezentacja postępów w realizacji tzw. rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem “Skrócona informacja o wersji 55.x”, który znajduje się poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-31-Skrócona-informacja-o-wersji-55.x.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content