18 lipca 2022 08:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 8/05/2022 – Dodanie informacji o ubezpieczeniu OC

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 8/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa kujawsko-pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji formatki “Użytkownik” w Module Administratora poprzez dodanie informacji o ubezpieczeniu OC.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ. Implementacja możliwości wprowadzania dat ważności ubezpieczenia OC personelu medycznego w SWD PRM może usprawnić pracę dysponentów ZRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-8_05_2022-Dodanie-informacji-o-ubezpieczeniu-OC.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content