19 stycznia 2023 08:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 44/12/2022 – Optymalizacja historii zmian w systemie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 44/12/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa wielkopolskiego.

Użytkownik zaproponował dodanie funkcjonalności umożliwiającej wgląd w historię zmian w Module Administratora w SWD PRM.

Zespół KCMRM wydaje pozytywną opinie. Funkcjonalności opisane przez użytkownika będą realizowane w ramach Modyfikacji RFC 01/2022/KCMRM/SWDPRM Obsługa danych historycznych w Module Administratora. Z uwagi na prace związane z udostępnieniem SWD PRM 2.0 nie jest znany termin realizacji ww. RFC.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2023-01-10-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-44-11-2022-Optymalizacja-historii-zmian-w-systemie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content