18 października 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 36/09/2022 – Modyfikacja raportu 9_ZRM – czasy oczekiwania pod SOR_IP

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 36/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa dolnośląskiego.

Użytkownik zaproponował zmodyfikowanie Raportu 9 “ZRM – czasy oczekiwania pod SOR/IP” poprzez modyfikację liczenia statusu czas w szpitalu dla więcej niż jednego KZW do tego samego zgłoszenia / zdarzenia.

Zespół KCMRM wydaje pozytywną opinie. Obecnie system działa w taki sposób że zapisywane są tylko statusy głównej KZW dla zgłoszenia. KCMRM proponuje modyfikacje systemu która polegała by na tym że dla każdej aktywnej KZW zapisywany by był czas wybrania statusu.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-36-09-2022-Modyfikacja-raportu-9_ZRM-czasy-oczekiwania-pod-SOR_IP.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content