07 października 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 26/07/2022 – Edycja przebiegu pojazdu

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 26/07/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa pomorskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie funkcjonalności polegającej na umożliwieniu edycji przebiegu pojazdu przez Administratora Dysponenta.

Zespół KCMRM, po przeprowadzeniu warsztatów roboczych z Departamentem Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, pozytywnie opiniuje powyższą inicjatywę co do możliwości jej realizacji. Założenia RFC 15/2021/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami – tankowanie, wprowadzającego mechanizm zbierania przebiegu pojazdów ZRM miały m.in. za zadanie umożliwić zebranie jak najlepszej jakości danych. W chwili obecnej umożliwienie edycji przebiegu pojazdu dla administratorów dysponentów znajduje zasadność z punktu widzenia ergonomii pracy w SWD PRM.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-17-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-26-07-2022-Edycja-przebiegu-pojazdu.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content