06 października 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 25/07/2022 – Dodanie metronomu

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 33/09/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa dolnośląskiego.

Użytkownik zaproponował dodanie funkcjonalności metronomu możliwego do wykorzystania przez dyspozytora medycznego np. podczas instruktażu RKO.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższego zgłoszenia, pozytywnie opiniuje realizację inicjatywy użytkownika z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia roboczych ustaleń z wykonawcą w przypadku wydania pozytywnej decyzji DB MZ.

W DGT DCA należy zaimplementować przycisk umożliwiający uruchomienie funkcjonalności metronomu polegającej na wydawaniu cyklicznego dźwięku, z możliwością konfiguracji częstotliwości wydawanego dźwięku. Modyfikacja musi obejmować możliwość regulowania głośności metronomu oraz nie generowania dźwięku dla dyspozytora medycznego. W aplikacji powinien zostać umieszczony zegar prezentujący czas pracy metronomu.

Na etapie odbioru powyższej modyfikacji, zamawiający uzgodni z wykonawcą rodzaj oraz głośność dźwięku wydawanego w ramach funkcji metronomu. Wdrożenie powyższej funkcjonalności wymagało będzie zlecenia RFC.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-10-05-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-25-07-2022-Dodanie-metronomu.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content