30 sierpnia 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 20/06/2022 – Dodanie nowego raportu – wykaz zmian wprowadzonych przez użytkownika

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 20/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji funkcjonalności komunikatów w SWD PRM poprzez stworzenie raportu umożliwiającego wylistowanie danych zmienionych przez administratora, analityka lub innych użytkowników w SWD PRM.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje realizację powyższej funkcjonalności. KCMRM proponuje realizację powyższej modyfikacji poprzez implementację opisywanego raportu w zakresie dwóch obszarów:
1. zmiany dokonywane przez danego użytkownika;
2. zmiany dokonywane w danym obszarze systemu.

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-20-06-2022-Dodanie-nowego-raportu-wykaz-zmian-wprowadzonych-przez-użytkownika.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content