09 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 18/06/2022 – integracja SWD PRM z bazą danych CWUB

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 18/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych o o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM.

Zespół KCMRM pozytywnie opiniuje powyższą propozycję.

Dodanie funkcjonalności automatycznego uzupełniania danych osobowych pacjenta usprawni proces wypełniania dokumentacji medycznej oraz ograniczy ilość błędów związanych z niepoprawnymi danymi sprawozdawanymi do SIM (P1). Realizacja powyższej funkcjonalności wymagać będzie produkcyjnego uruchomienia Centralnego Punktu Styku SWD PRM z siecią Internet oraz pozyskania warunków technicznych dla realizacji integracji od CeZ.

KCMRM zwróciło się do CeZ pismem z dnia 2 lutego 2022 roku znak: LPR.DKCM.07.136-1.2022 z prośbą o przekazanie warunków technicznych realizacji ww. zagadnienia, następnie KCMRM przesłało kolejne pismo do CeZ w przedmiotowej sprawie w dniu 9 czerwca 2022 roku, znak: LPR.DKCM.07.555-2.2022. Do dnia wydania rekomendacji CeZ nie odpowiedziało na żadne z ww. pism.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-18-06-2022-integracja-SWD-PRM-z-bazą-danych-CWUB.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content