02 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 17/06/2022 – Dodanie nowego raportu – wykaz zmian wprowadzonych przez użytkownika

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 17/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności informowania dyspozytora o przekroczeniu czasu przyjmowania zgłoszenia w kodzie pilności 1.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje realizację powyższej funkcjonalności.

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez zwiększenie wielkości pola z czasomierzem oraz dodanie funkcjonalności zmiany koloru licznika w formatce zdarzenia na kolor żółty 20 sekund przed upłynięciem przepisowego czasu przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności.

Zaimplementowana zostanie również funkcjonalność zmiany koloru licznika w formatce zdarzenia na kolor czerwony po upłynięciu przepisowego czasu przyjęcia zgłoszenia (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) zarówno dla zdarzeń w 1 jak i 2 kodzie pilności. W przypadku dyspozytorów wysyłających proponujemy modyfikację funkcjonalności poprzez implementację mechanizmu „pulsowania” na liście zdarzeń, tych zdarzeń które otrzymały 1 kod pilności i nie zostały przydzielone do obsługi w przepisowym czasie (zgodnie z § 5.3 Rozporządzenia MZ z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego) – formatka wyróżniona na liście zdarzeń kolorem żółtym, w przypadku 1 kodu pilności, będzie pulsowała zmieniając swój kolor między żółtym i czerwonym. Dla zdarzeń w 2 kodzie pilności funkcjonalność pozostaje w niezmienionej formie – zdarzenia zostaną podkreślone żółtym kolorem, wydłużony zostanie jedynie czas po którym podświetlone zostaje zdarzenie z 30 sec na 180sec.

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-17-06-2022-Informowanie-dyspozytora-o-przekroczeniu-czasu-przyjmowania-zgłoszenia-w-kodzie-pilności-1-.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content