29 sierpnia 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 16/06/2022 – Możliwość wysyłania komunikatów SWD PRM na konkretne rejony operacyjne

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 16/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji funkcjonalności komunikatów w SWD PRM poprzez dodanie możliwości wysyłania komunikatów do wybranych rejonów operacyjnych.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) pozytywnie opiniuje realizację powyższej funkcjonalności z zastrzeżeniem wykorzystywania poniżej opisanej funkcjonalności jedynie w zakresie informowania o pracach i incydentach w infrastrukturze SWD PRM i PZŁ SWD PRM lub innych systemów wpływających na działanie powyższych. Informacje jakie użytkownik proponuje przesyłać za pośrednictwem komunikatów powinny być przekazywane za pomocą komunikatora, jaki KCMRM planuje wdrożyć w przyszłości w ramach rozwoju systemu.

Proponujemy realizację powyższej modyfikacji poprzez dodanie w Module Administratora SWD PRM możliwości wyboru stanowisk na które będą wysyłane komunikaty z uwzględnieniem:

  1. województwa;
  2. podmiotu;
  3. rejonu operacyjnego;
  4. dyspozytorni medycznej.

Możliwość tworzenia komunikatów nadal pozostanie w gestii Administratora Centralnego.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-16-06-2022-Możliwość-wysyłania-komunikatów-SWD-PRM-na-konkretne-rejony-operacyjne-lub-do-konk.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content