05 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 14/06/2022 – Powiadomienie o upływie ważnych terminów dla kierowcy/kierownika ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 14/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności powiadomienie o upływie ważnych terminów dla kierowcy/kierownika ZRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzonej analizie wydał pozytywną rekomendację co do realizacji powyższej inicjatywy z zastrzeżeniem poniższych informacji:
1. Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych.

2. Powiadomienie o dacie ważności polisy OC pracownika na umowie cywilnoprawnej – negatywna opinia KCMRM co do realizacji tej części. Weryfikacja ważności polisy OC to zadanie leżące w obowiązkach odpowiedniej komórki organizacyjnej danego dysponenta.

3. Powiadomienie o dacie ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych na podstawie informacji wprowadzonych w Module Administratora – pozytywna rekomendacja KCMRM.
Proponujemy realizację poprzez zaimplementowanie poniższej opisanego mechanizmu.
Na 30 dniu przed terminem upływu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych członka ZRM zatrudnionego w oparciu o umowę cywilnoprawną, każdorazowe logowanie do systemu na rolę kierowcy, ratownika medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza systemu – kierowcy powinno być notyfikowane komunikatem „W dniu (…) upływa termin ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Pilnie dostarcz stosowne dokumenty do właściwej komórki organizacyjnej dysponenta ZRM”.

4. Powiadomienie o upłynięciu terminu ważności uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych na podstawie informacji wprowadzonych w Module Administratora – pozytywna rekomendacja KCMRM.
Z chwilą upływu ww. terminu i brakiem jego aktualizacji w systemie SWD PRM każdorazowe logowanie do systemu na rolę kierowcy, ratownika medycznego – kierowcy, pielęgniarki/rza systemu – kierowcy powinno być notyfikowane komunikatem: „Nie posiadasz aktualnych uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych – zweryfikuj stan faktyczny i skontaktuj się z właściwą komórką organizacyjną dysponenta ZRM, aby ustalić możliwość podjęcia dyżuru”.

Implementacja powyższego będzie wymagała zlecenia RFC.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-14-06-2022-Powiadomienie-o-upływie-ważnych-terminów-dla-kierowcy_-kierownika-ZRM.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content