07 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 12/06/2022 – Automatyczna aktualizacja danych o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 12/06/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa małopolskiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie dodanie funkcjonalności automatycznej aktualizacji danych o o kierowcach pojazdów uprzywilejowanych we flocie dysponentów ZRM.

Zespół KCMRM po przeprowadzeniu analizy powyższej inicjatywy, wydaje pozytywną rekomendację co do jej realizacji z zastrzeżeniem, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do uzyskiwania i przetwarzania takich danych z systemu CEPIK na potrzeby SWD PRM i opisywana modyfikacja będzie możliwa po wprowadzeniu zmian legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-12-06-2022-Automatyczna-aktualizacja-danych-o-kierowcach-pojazdów-uprzywilejowanych-we-flocie-dysponentów-ZRM.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content