08 września 2022 10:00

Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 10/05/2022 – Analiza niedostępności GPS w ambulansie

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny inicjatywę użytkownika numer 10/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z województwa mazowieckiego.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikację funkcjonalności okna “Monitorowanie GPS”.

Zespół KCMRM pozytywnie rekomenduje przestawione propozycje nowych funkcjonalności w Module Analityka. Należy jednak wstrzymać się z ich realizacją do momentu wdrożenia tzw. trójpaku SWD PRM 2.0, w którym część rzeczy została już ujęta i będzie można je wykorzystać do realizacji przedstawionych propozycji.

W Module Analityka:

  • Okno Monitorowanie GPS – należy dostosować do wskazanych nowych funkcjonalności oraz wykorzystać do filtrowania status GPS (online/offline) przewidziany w Modułe Dyspozytora 2.0.
  • Okno Pojazdy – część funkcjonalności tj. status operacyjny pojazdu i zmiana „Nazwa pojazdu” na „Identyfikator pojazdu” została przewidziana w wersji Modułu Analityka 2.0, zaś pozostałe wskazane funkcjonalności wymagają dostosowania.

W Module Raportowym:

  • dodanie nowego raportu predefiniowanego w katalogu „Raporty ZRM” np. „Raport 14 – Aktywność GPS w pojazdach” prezentujący szczegóły dotyczące aktywności odbiorników GPS zamontowanych w pojazdach zespołów ratownictwa medycznego. Raport pozwalałby zdiagnozować działanie danego urządzenia.

Ww. inicjatywa wraz z opinią KCMRM została przekazana do dalszego procedowania przez DB MZ.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-08-29-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-10-05-2022-Analiza-niedostępności-GPS-w-ambulansie.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content