26 lipca 2022 08:00

Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 9/05/2022 – Wdrożenie nowej roli dla kierowców motocykli

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 9/05/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Ministerstwo Zdrowia po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, wydało decyzję o realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji nowej roli w SWD PMR o nazwie roli „Ratownik Medyczny – Kierowca Motocykla” lub „Pielęgniarka/rz Systemu – Kierowca motocykla” oraz wyznacznika dla telefonu do ZRM „Kierowca motocykla”.

W przekazanej do KCMRM decyzji, Departament Bezpieczeństwa MZ poinformował, że biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez użytkowników SWD PRM i UW, w opinii DB użytkownicy powinni posiadać możliwość wybrania wnioskowanej roli. Z uwagi na planowane wejście w życie przepisów sankcjonujących funkcjonowanie motocyklowych jednostek ratowniczych od 1 maja 2023 r. DB stoi na stanowisku, że rozpoczęcie prac w tym zakresie jest zasadne i przychyla się tym samym do wniosku użytkownika. Zgodnie z projektem nowelizacji rola nosi nazwę „Kierownik motocyklowej jednostki ratowniczej”.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-9-05-2022-Wdrożenie-nowej-roli-dla-Kierowców-Motocykli.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content