25 lipca 2022 08:00

Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 8/05/2022 – Dodanie informacji o ubezpieczeniu OC

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika numer 8/05/2022 dotyczącej modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika z województwa kujawsko-pomorskiego. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM o realizacji zaproponowanej zmiany.

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji formatki “Użytkownik” w Module Administratora poprzez dodanie informacji o ubezpieczeniu OC.

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ. Implementacja możliwości wprowadzania dat ważności ubezpieczenia OC personelu medycznego w SWD PRM może usprawnić pracę dysponentów ZRM.

Więcej szczegółów dotyczących zgłoszonych inicjatywy dostępnych jest w zakładce Inicjatywy użytkowników 2022 oraz w dokumencie zamieszczonym poniżej.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-21-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-8_05_2022-Dodanie-informacji-o-ubezpieczeniu-OC.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content