31 grudnia 2020 15:00

Podsumowanie 2020 roku

Rok 2020 był w szczególności wyjątkowy dla obszaru ochrony zdrowia w tym dla sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mimo pandemii i nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego realizował założone plany związane z modernizacją i rozbudową Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i podsystemów współpracujących. Mamy bowiem świadomość, że zależy od nich jakość i sprawność wykonywanych zadań przez użytkowników.

Pomimo pandemii nie zatrzymaliśmy się i nie zredukowaliśmy naszych planów.

W ramach prowadzonego zadania administrowania i rozbudowy SWD PRM zrealizowaliśmy w 2020 roku m. in. następujące zadania:

 • budowę Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – etap 1 – część telefoniczna – rozwiązanie wdrożone produkcyjnie we wszystkich województwach
 • rozbudowę Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ) na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – na potrzeby integracja systemów łączności radiowej funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (etap 2) – zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy z wynikiem pozytywnym Testy Akceptacyjne
 • budowę 4 nowych Modułów realizowanych w ramach rozbudowy SWD PRM do wersji 2.0 – Moduł Koordynatora, Moduł Planisty, Moduł Apteka, Moduł NFZ – zgodnie z harmonogramem zakończyliśmy z wynikiem pozytywnym Testy Akceptacyjne
 • budowę i wdrożenie produkcyjne nowego Modułu Raportowego SWD PRM
 • zakup i wdrożenie systemu do ewidencji sprzętu do SWD PRM
 • zakup i wdrożenie systemu klasy PIM/PAM/PSM
 • zakup licencji do szyny danych
 • zakup radiotelefonów na potrzeby baz LPR i integracji z PZŁ SWD PRM
 • zakup serwerów i licencji na potrzeby rozbudowy infrastruktury HCI pod SWD PRM 2.0
 • realizację i wdrożenie w środowisku produkcyjnym 25 RFC
  • RFC 39/2019/KCMRM/SWDPRM – Możliwość dodawania, edycji i usuwania kont użytkowników
  • RFC 45/2019/KCMRM/SWDPRM – Rozszerzenie integracji SWDPRM z Active Directory – etap 2
  • RFC 01/2020/KCMRM/SWDPRM – Aktualizacja Modułu Mapowego
  • RFC 02/2020/KCMRM/SWDPRM – Łączność
  • RFC 03/2020/KCMRM/SWDPRM – Przepisanie systemu na nową bazę danych – Oracle
  • RFC 04/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie rodzaju/typu stanowisk w miejscu stacjonowania ZRM oraz optymalizacja ilości stanowisk w miejscach stacjonowania ZRM
  • RFC 05/2020/KCMRM/SWDPRM – Prace rekonfiguracyjne SWD PRM w związku z produkcyjnym uruchomieniem nowego Centrum Certyfikacji SWD PRM
  • RFC 06/2020/KCMRM/SWDPRM – Projekt techniczny integracji SWD PRM z PZŁ SWD PRM
  • RFC 07/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego
  • RFC 08/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie sekcji monitorowania położenia GPS danego ZRM w Module Analityka
  • RFC 09/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacja formatek w Module Administratora
  • RFC 10/2020/KCMRM/SWDPRM – Wizualizacja danych o pacjentach objętych kwarantanną COVID 19
  • RFC 11/2020/KCMRM/SWDPRM – Rozbudowa słownika szpitali
  • RFC 12/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja skali bólu
  • RFC 13/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja mechanizmu przekazywania danych zdarzenia do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego
  • RFC 14/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja SWD PRM z PZŁ SWD PRM – etap 1
  • RFC 15/2020/KCMRM/SWDPRM – Dodanie uprawnienia Analityk KCMRM
  • RFC 18/2020/KCMRM/SWDPRM – Optymalizacja dostępu do dokumentacji medycznej dla dyspozytorów medycznych – ETAP 1
  • RFC 19/2020/KCMRM/SWDPRM – Słownik powodów wezwań dodatkowych służb – ETAP 1
  • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 1a
  • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 1b
  • RFC 23/2020/KCMRM/SWDPRM – Modyfikacje systemu w związku z przejściem dyspozytorni medycznych do Urzędów Wojewódzkich – ETAP 2
  • RFC 25/2020/KCMRM/SWDPRM – Integracja słownika lotnisk, lądowisk i miejsc gminnych z bazy danych LPR (środowisko testowe na potrzeby SWD PRM 2.0)
  • RFC 27/2020/KCMRM/SWDPRM – Testy antygenowe SARS-CoV-2
Wróć do aktualności