13 lipca 2022 15:00

Podpisaliśmy umowę wykonawczą w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZZP-150/21) – moduły GPS dla ZRM

Podpisaliśmy, z firmą LOGON S. A. z Bydgoszczy, umowę wykonawczą w postępowaniu nr ZZP-150/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Podpisana umowa dotyczy części 3 postępowania – dostawy modułów GPS Teltonika FMC640 w liczbie 650 sztuk. Podpisanie umowy jednostkowej nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umów wynosi 491 692,50 złotych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umów wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowach w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zakup modułów GPS dla naziemnych ZRM obejmuje wymianę około 30% tabletów i modułów GPS w ZRM funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Są to pierwsze zakupy realizowane centralnie po zakupach zrealizowanych kilka lat temu w ramach finansowania z środków Unii Europejskiej projektu budowy Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce.

Podział zakupionej ww. liczby modułów GPS będzie tożsamy z podziałem zakupionych tabletów (I tura zakupów) i będzie się przedstawiał następująco dla poszczególnych województw:

 • woj. dolnośląskie – 39 modułów GPS
 • woj. kujawsko-pomorskie – 37 modułów GPS
 • woj. lubelskie – 34 moduły GPS
 • woj. lubuskie – 13 modułów GPS
 • woj. łódzkie – 31 modułów GPS
 • woj. małopolskie – 4 moduły GPS
 • woj. mazowieckie – 134 modułów GPS
 • woj. opolskie – 12 modułów GPS
 • woj. podkarpackie – 52 moduły GPS
 • woj. podlaskie – 34 modułów GPS
 • woj. pomorskie – 40 modułów GPS
 • woj. śląskie – 114 modułów GPS
 • woj. świętokrzyskie – 26 modułów GPS
 • woj. warmińsko-mazurskie – 37 modułów GPS
 • woj. wielkopolskie – 32 moduły GPS
 • woj. zachodniopomorskie – 11 modułów GPS

Całość dokumentacji do postępowania znajduje się TUTAJ.

Moduł GPS Teltonika FMC640.

Adobe Acrobat Reader 2022-07-14-Zgłoszenie-nowej-funkcjonalności-SWD-PRM-nr-15-06-2022-Ograniczenie-katalogu-procedur-medycznych-ICD-9-dostępnych-dla-zespołów-ratownictwa-medycznego.pdf

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content