31 sierpnia 2022 09:43

Podpisaliśmy umowę w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZP/4/VI/2022) – moduły GPS dla ZRM

W dniu 30 sierpnia 2022 r. podpisaliśmy, z firmą LOGON S.A. z Bydgoszczy, umowę w postępowaniu nr ZP/4/VI/2022 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Podpisana umowa dotyczy dostawy modułów GPS Teltonika FMC640 w liczbie 810 sztuk z opcją zakupu dodatkowych 148 sztuk dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 697 577,28 złotych.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi w umowie w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Ww. postępowanie to druga tura zakupów modułów GPS na potrzeby ZRM funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizacja ww. postępowania wraz z modułami GPS zakupionymi w pierwszej turze umożliwi wymianę modułów GPS we wszystkich ZRM funkcjonujących na terenie kraju. Dane z modułów GPS przesyłane są poprzez usługę APN do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Otrzymane dane umożliwią zaprezentowanie dyspozytorowi medycznemu, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego na mapie w Module Mapowym SWD PRM. Dane te są dodatkowo wykorzystywane m. in. na potrzeby algorytmu podpowiadania ZRM podczas dysponowania przez dyspozytora ZRM do zdarzenia.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content