22 listopada 2021 15:00

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie Dokumentacji Technicznych modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w związku z budową PZŁ SWD PRM

W dniu 22 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na sporządzenie Dokumentacji Technicznych modyfikacji torów antenowych w bazach HEMS i EMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) w związku z budową PZŁ SWD PRM.

Wykonawcą umowy jest firma DIGICOS S. A.
Kwota brutto umowy to: 70 725,00 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Dokumentacji Technicznej modyfikacji oraz rozbudowy instalacji antenowych w 23 Obiektach LPR w związku z budową PZŁ SWD PRM.
Przygotowana w ramach zamówienia Dokumentacja Techniczna będzie podstawą do późniejszych prac związanych z modyfikacją/rozbudową instalacji antenowych w obiektach HEMS, EMS i CO LPR. Czas na realizację umowy to 7 tygodni.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2989/ZP/2021 wpłynęły oferty od czterech firm:

  • DIGICOS S.A., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań – kwota oferty brutto: 70 725,00 zł, termin realizacji 7 tygodni od zawarcia umowy
  • AXIANS NETWORKS POLAND sp. z o. o., ul. Annopol 14A, 03-236 Warszawa kwota oferty brutto: 155 595,00 zł, termin realizacji 4 tygodnie od zawarcia umowy
  • TELE-COM sp. z o. o., ul. Jawornicka 8, 60-968 Poznań – kwota oferty brutto: 99 015,00 zł, termin realizacji 7 tygodni od dnia zawarcia umowy
  • PHU ”KA-IG” Joanna Mlicka-Mira, ul. Gołębia 59/5, 85-309 Bydgoszcz – kwota oferty brutto: 121 600,00 zł, termin realizacji 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – TUTAJ.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności