03 października 2022 09:34

Podpisaliśmy umowę na “Rozbudowę i modernizację infrastruktury działającej na potrzeby Systemu SWD PRM”

W dniu 30 września 2022 r. podpisaliśmy umowę nr 476/DN/2022 na “Rozbudowę i modernizację infrastruktury działającej na potrzeby Systemu SWD PRM” z Wykonawcą Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż oraz konfiguracja nowych dysków twardych w posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach na potrzeby rozbudowy i modernizacji posiadanej infrastruktury w dwóch ośrodkach krajowych: Podstawowym Ośrodku Krajowym i Zapasowym Ośrodku Krajowym.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

  1. dostawy dysków wraz z gwarancją producenta na okres co najmniej 36 miesięcy, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ),
  2. montażu oraz uruchomienia dysków w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ,
  3. świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w OPZ

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować umowę w terminie 90 dni od dnia jej podpisania.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content