18 lipca 2022 16:00

Podpisaliśmy umowę na realizację zadania modyfikacji torów antenowych w obiektach LPR na potrzeby integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM – pilotaż

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, podpisaliśmy z firmą RFconnect Sp. z o. o. z Warszawy umowę o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania modyfikacji torów antenowych w obiektach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).

Podpisana umowa dotyczy modyfikacji torów antenowych w obiektach LPR w związku z realizacją pilotażu zadania 2 budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w zakresie integracji łączności radiowej wykorzystywanej w LPR z PZŁ SWD PRM i obejmuje prace w Centrum Operacyjnych LPR, bazie HEMS Warszawa oraz bazie HEMS Gdańsk.

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wynosi 18 081,00 złotych.

Integracja łączności radiowej funkcjonującej w poszczególnych województwach w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) stanowi zadanie nr 2 budowy PZŁ SWD PRM i polega na rozszerzeniu funkcjonalności PZŁ SWD PRM wdrożonych w ramach realizacji zadania nr 1 o obsługę zasobów łączności radiowej poprzez KD PZŁ SWD PRM.

W związku z tym, że do grona użytkowników PZŁ SWD PRM zostali dołączeni użytkownicy LPR, istnieje możliwość integracji łączności radiowej funkcjonującej w LPR z PZŁ SWD PRM oraz jej obsługi z poziomu aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej PZŁ SWD PRM.

Aby mogła zostać zrealizowana integracja łączności radiowej funkcjonującej w LPR z PZŁ SWD PRM, co jest jednoznaczne z możliwością obsługi łączności radiowej operacyjnej oraz lotniczej za pośrednictwem aplikacji DGT DCA na konsoli dyspozytorskiej, niezbędna jest realizacja modyfikacji torów antenowych we wszystkich obiektach LPR objętych projektem.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności zrealizowano postępowanie przygotowujące dokumentację techniczną (DT) obiektów LPR mającą na celu weryfikację, zaplanowanie i zaprojektowanie prac niezbędnych w celu realizacji ww. zadania. Na podstawie przygotowanych  DT i realizacji pilotażu zrealizowane zostało postępowanie na realizację „Modyfikacji torów antenowych w obiektach LPR w związku z pilotażem zadania 2 budowy PZŁ SWD PRM w LPR”, które będzie realizowane w Centrali LPR oraz w oddziale LPR w Gdańsku.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content