17 stycznia 2022 09:00

Podpisaliśmy umowę na realizację rozbudowy infrastruktury POK-ZOK SWD PRM na potrzeby systemu typu “SIEM”

Podpisaliśmy umowę z firmą RUNGU SYSTEMS sp. z o. o. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury POK-ZOK Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na potrzeby systemu typu SIEM”. Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.). Przyjęty tryb wyboru Wykonawcy wynikał z przeprowadzonych wcześniej dwóch nieskutecznych postępowań.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń i oprogramowania standardowego oraz niezbędnych licencji wieczystych na potrzeby budowy Systemu typu SIEM pozwalającego na monitorowanie w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem informatycznym SWD PRM.

W związku z koniecznością budowy Systemu klasy SIEM, Zamawiający nabędzie 3 serwery oraz oprogramowanie klasy SIEM, które zamierza na nich zainstalować. Licencje wieczyste dostarczone wraz z oprogramowaniem muszą pozwolić na uruchomienie całości środowiska (6 maszyn wirtualnych – po dwa na każdy serwer fizyczny). Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować po jednym komplecie urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK w ośrodkach POK i ZOK oraz w dodatkowej lokalizacji znajdującej się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Czas na realizację przedmiotu umowy to 30 dni.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content