15 września 2020 12:00

Podpisaliśmy umowę na dostawę radiotelefonów do łączności operacyjnej i lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym integrację z budowanym PZŁ SWD PRM

W dniu 14 września 2020 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą firmą DGT Sp. z o. o., która zrealizuje przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa zestawów radiotelefonów do łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym integrację z PZŁ SWD PRM”. Wartość podpisanej umowy to 823 116,00 PLN brutto.

Zakup związany jest z budową Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR), który oparty jest o budowany w całym kraju na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne PZŁ SWD PRM.

Celem realizowanego projektu jest budowa niezależnego PZŁ SWD PRM na potrzeby przyjmowania zgłoszeń głosowych wyłącznie z numeru alarmowego 999, głosowej komunikacji wewnętrznej oraz integracja łączności radiowej, która jest wykorzystywana w województwach w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Również łączność radiowa wykorzystywana w LPR będzie integrowana z PZŁ SWD PRM. Realizacja przedmiotu zamówienia oraz integracja z PZŁ SWD PRM umożliwi między innymi:

  • wykonanie wszystkich czynności radiowych wprost z ekranu dotykowego Konsoli Dyspozytorskiej stanowiącej po realizacji projektu wyposażenie Centrum Operacyjnego i baz LPR
  • zapewnienie rejestracji i archiwizacji korespondencji radiowej wraz z możliwością odsłuchu zarejestrowanych rozmów bezpośrednio z Konsoli Dyspozytorskiej na zasadach
    i z wykorzystaniem infrastruktury określonej w PZŁ SWD PRM
  • korzystanie dyspozytorowi CO LPR z dowolnego radiotelefonu LPR zintegrowanego z PZŁ SWD PRM
  • sprawną komunikację dyspozytora medycznego z bazami LPR

 

Wróć do aktualności