05 października 2021 13:47

Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby SWD PRM”

Przedmiotem  zamówienia jest zakup pamięci RAM do posiadanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe serwerów Cisco HyperFlex w celu rozbudowy obecnie posiadanej infrastruktury na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wybrany w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu pamięci RAM we wskazanych przez Zamawiającego serwerach, a także do udzielenia wsparcia serwisowego gwarantującego prawidłowe działanie przedmiotu zamówienia.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły dwie firmy:

  1. PotronicsIT sp. z o.o. – kwota oferty brutto – 244 573,20 zł
  2. NTT Poland sp. z o.o. – kwota oferty brutto – 267 028,08 zł

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 270 600,00 zł brutto.

Trwa weryfikacja złożonych oferty.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona również na stronie internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – https://www.lpr.com.pl/pl/numer-postepowania-zp-5-viii-2021/#post-content

Wróć do aktualności