14 września 2021 18:11

Otworzyliśmy oferty w postępowaniu pn.: „Dostawa licencji oraz przedłużenie opieki serwisowej na posiadane licencje HP Data Protector” (nr postępowania: ZP/1/VIII/2021)

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. dostawa licencji Data Protector zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
  2. przedłużenie usługi wsparcia producenta na posiadane licencje Data Protector wskazane w OPZ na okres 36 miesięcy liczony od dnia 27 grudnia 2021 r.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły dwie firmy:

  1. Infomex sp. z o.o. – kwota oferty brutto – 405 330,51 zł;
  2. Decsoft S.A. – kwota oferty brutto – 418 200,00 zł.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 405 565,44 zł brutto. Trwa weryfikacja złożonych oferty.

Zamawiający posiada obecnie System Kopii Bezpieczeństwa oparty na oprogramowaniu Data Protector. W związku z rozbudową infrastruktury fizycznej oraz w celu uzupełnienia Systemu Kopii Bezpieczeństwa Zamawiający zamierza uzupełnić posiadane licencje oraz przedłużyć wsparcie producenta na posiadane już licencje.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona również na stronie internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – https://www.lpr.com.pl/pl/numer-postepowania-zp-1-viii-2021/#post-content.

Wróć do aktualności