14 lipca 2022 15:00

Otworzyliśmy oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup modułów GPS na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – II tura zakupów

Otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy do ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup modułów GPS na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – SWD PRM”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 810 sztuk modułów GPS z opcją zakupu dodatkowych 148 sztuk dla naziemnych zespołów ratownictwa medycznego.

W terminie składania ofert wpłynęły oferty od dwóch firm:

  • LOGON S. A. – 697 577,28 złotych brutto,
  • GLOBTRAK POLSKA Sp. z o. o. – 1 174 804,98 złotych brutto.

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 886 780,00 złotych brutto. Trwa weryfikacja złożonych ofert.

Całość dokumentacji do postępowania znajduje się TUTAJ.

Ww. postępowanie to druga tura zakupów modułów GPS na potrzeby ZRM funkcjonujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Realizacja ww. postępowania wraz z modułami  GPS zakupionymi w pierwszej turze umożliwi wymianę modułów GPS we wszystkich ZRM funkcjonujących na terenie kraju. Dane z modułów GPS przesyłane są poprzez usługę APN do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Otrzymane dane umożliwią zaprezentowanie dyspozytorowi medycznemu, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego na mapie w Module Mapowym SWD PRM. Dane te są dodatkowo wykorzystywane m. in. na potrzeby algorytmu podpowiadania ZRM podczas dysponowania przez dyspozytora ZRM do zdarzenia.

Wróć do aktualności

Najnowsze aktualności

Skip to content