10 czerwca 2020 19:53

Otwarcie ofert na zakup systemu do ewidencji sprzętu do SWD PRM

W dniu 10 czerwca 2020 r. w postępowaniu pn.: „Zakup systemu do ewidencji sprzętu do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego”, została złożona jedna oferta przez Zakład Projektowania Systemów Komputerowych OrCom Leszek Sułkowski, Jacek Kowalewicz, Paweł Łaziński Spółka Jawna. Cena brutto oferty 110 055,56 złotych. Zgodnie z dalszą procedurą, oferta zostanie sprawdzona pod kątem wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, następnie po spełnieniu wszystkich wymagań zostanie dokonany wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z Wykonawcą.

W związku z modernizacją i doposażeniem infrastruktury wykorzystywanej przez Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w niezbędny sprzęt i urządzenia, istnieje potrzeba prowadzenia nowoczesnej i skutecznej kontroli nad posiadanymi środkami trwałymi. Jest to tym bardziej istotne, że cześć zakupionego sprzętu jak również tego, który będzie zakupiony na potrzeby prawidłowego działania SWD PRM w kolejnych latach będzie nieodpłatnie użyczany Urzędom Wojewódzkim oraz dysponentom ZRM na terenie całego kraju.

Zakup systemu związany jest z wymaganą przepisami prawa inwentaryzacją majątku podmiotu. Na system składa się zakup dedykowanego oprogramowania do obsługi i ewidencji zakupionych urządzeń, zakup znaczników do oznaczenia sprzętu, zapisywania, przechowywania i odczytywania informacji o tym sprzęcie, zakup czytników (stacjonarnych lub mobilnych) wyposażonych w moduł transmisji radiowej i antenę, które komunikują się ze znacznikami oraz zapisują i odczytują zapisane w nich dane.

KCMRM w wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego zdecydowało się na rozwiązanie, które pozwala zlokalizować każde urządzenie, nawet trwale zabudowane w ambulansie ratunkowym czy zainstalowane w szafach serwerowych. Kluczowym elementem jest dokładne zaewidencjonowanie sprzętu przed przekazaniem go do użytkowania. Pozwoli także na sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji z uwagi na możliwość jednoczesnego odczytu wielu urządzeń będących w zasięgu czytnika danych.

W najbliższym czasie KCMRM nieodpłatnie użyczy zakupione Konsole Dyspozytorskie wraz z zestawami bezprzewodowych słuchawek nagłownych na potrzeby wyposażenia stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w związku z włączeniem stanowisk WKRM do budowanego Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM.

Dodatkowo na potrzeby wprowadzenia usługi APN na stacjach dostępowych w miejscach stacjonowania ZRM w miejsce obecnie wykorzystywanej usługi VPN zostaną również nieodpłatnie użyczone modemy LTE.

Zarówno, Konsole Dyspozytorskie, zestawy słuchawek nagłownych jak i modemy LTE wymagają trwałego oznakowania oraz sprawnie prowadzonej ewidencji po przekazaniu do Urzędów Wojewódzkich oraz dysponentów ZRM.

Szczegóły postępowania.

Wróć do aktualności
Skip to content