19 lutego 2021 15:30

Otrzymaliśmy wyjaśnienie oraz informację o przyczynach awarii sieci OST 112 w dniu 5 lutego 2021 roku

W dniu 5 lutego 2021 roku od godz. 10:56 do godz. 11:10 wystąpiła awaria sieci OST 112. Na skutek awarii nastąpiła utrata łączności z siecią APN Operatora usług GSM a także utrata łączności z systemami GUGiK. W konsekwencji skutkowało to tym, iż w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) wystąpił w całej Polsce brak możliwości zadysponowania poprzez aplikację SWD PRM zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) oraz brak widoczności statusu i lokalizacji ZRM w Module Mapowym.

Zgodnie z informacją przekazana przez administratora sieci OST 112 – Komendę Główną Policji,  przyczyną powyższych problemów była awaria zasilania z publicznej sieci energetycznej obiektu Policji, w którym zlokalizowane się istotne komponenty sieci OST 112. Awaria miała charakter rozległy, obejmujący swym zasięgiem również systemy zasilania zapewniające redundancję. Brak zasilania oraz konieczność sekwencyjnego uruchamiania poszczególnych komponentów systemów wpłynęła na rotacyjną niedostępność do poszczególnych usług.

Administrator sieci OST 112 poinformował również, że wszystkie kluczowe komponenty sieci OST 112 oraz Centralnego Punktu Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w tym fragment odpowiedzialny za świadczenie usług na potrzeby SWD PRM zbudowany jest w architekturze zapewniającej pełną redundancję.

Z uwagi na znaczenie sprawie administrator sieci OST 112 podjął dodatkowe działania zaradcze mające na celu zapobieżenie wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

 

Wróć do aktualności